KOSGEB projesi nasıl hazırlanır? – Örnek KOSGEB projesi


100.000 TL’lik destek almaya hak kazanmış örnek bir KOSGEB proje dosyasını 10 USD’ye almak için bize yazın

KOSGEB proje başvuru dosyası örneği

KOSGEB proje başvuru dosyası örneği

KOSGEB’e destek projesi için başvurmak isteyen şirketler örnek KOSGEB proje dosyası arayışına girer. Her proje dosyası farklı olmakla birlikte, bu yazıda KOSGEB bize başvuru dosyasında yer alan konu başlıklarını sırayla ele alacağız.


AR-GE inovasyon desteği proje dosyasındaki konu başlıkları şöyle:


1- Projenin amacı ve gerekçesini açıklayınız


Bu başlıkta hangi sorunu çözdüğümüzü, referans kaynakları göstererek açıklıyoruz. Örneğin otomatik e-posta yanıtlama yazılımı projesi için, dünyada günlük e-posta trafiğinin artışını gösteren makaleleri örnek verebiliriz.


2- Projenin konusu ve kapsamını açıklayınız


Bu başlıkta projeyi daha ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Ürünümüzün nasıl çalıştığını da bu bölümde anlatmalıyız. Ürün özelliklerini, teknik olmayan birinin de anlayabileceği şekilde açıklamalıyız.


3- Proje ile elde edilmek istenen çıktılar ve kullanım alanlarını açıklayınız


Projemiz hayata geçtiğinde hangi süreci iyileştirecek, daha verimli hale getirecek ya da daha önce mümkün olmayan bir şeyi mümkün kılacak, bu gelişmenin kime ne şekilde faydası olacak, bu bölümde açıklıyoruz.


4- Proje konusuna ilişkin olarak: İş akışı doğrultusunda hangi teknolojilerin/yöntemlerin kullanılması planlanmaktadır?


Bu bölümde, projenin teknik altyapısına ilişkin ayrıntıları, teknik olmayan kişilerin de anlayabileceği bir dille açıklıyoruz.


5- Proje konusu ürün/hizmet üretim yönteminin ulusal ve uluslararası bazda gelişmeye katkısı ne olacaktır?


Araştırma-geliştirme faaliyetinin sonunda ortaya çıkan ürünün anlamlı bir gelişme sağlaması bekleniyor. Bu gelişme ulusal ya da uluslararası olabilir. Bu gelişmeyi, boyutu ne olursa olsun gerçekçi biçimde yazmamız bekleniyor.


6- Ürün-hizmetle ilgili yasal zorunluluklar ve standartlar nelerdir? Varsa açıklayınız


Ürünün kullanımıyla ilgili kişisel bilgilerin gizliliği, kullanılacak teknolojilerin ticari kullanıma açık olup olmaması gibi kritik konu başlıklarına değinilecektir.


7- Ürün/hizmetin standartlara uygunluğunu tespit etmek için uygulayacağınız test ve analizleri var mı? Varsa açıklayınız.


Özellikle yazılım ürünlerinde üretime konu olacak evrensel standartları açıklamamız bekleniyor.

Danışmanlığını yaptığımız şirketlerin isterlerse proje dosyalarını biz hazırlıyor, ya da onaylanmış proje dosyalarımızdan örnekleri onlarla paylaşıyoruz!


Bir danışman olarak sizi neden en iyi biz anlarız? Tıklayın!